Adresa: Jovana Tomaševića 1, L-4, 85000 Bar, Crna Gora

E-mail adresa: alohaplanets@gmail.com

Kontakt telefon: +382 67 370 085